Η φιλοσοφία μας
Written by Administrator

DPS 1141

Στα κέντρα «Θεραπαιδιά» στοχεύουμε στη δημιουργία μίας βαθύτερης σχέσης με τα παιδιά από αυτή του θεραπευτή-ασθενή. Γι’αυτό και δεν τα αντιμετωπίζουμε ως «ασθενείς», αλλά ως ξεχωριστά άτομα που χρειάζονται ένα κίνητρο για να υπερκεράσουν τις προκλήσεις που τους έχουν παρουσιαστεί.

 

Για εμάς η αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν αποτελείται μόνο από επιστημονική διάγνωση και αγωγή, αλλά από μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση τόσο της οικογένειας, όσο και των παιδιών.


¨