Η ομάδα μας
Written by Administrator

 

dps 1293Τα Κέντρα Θεραπαιδία από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας τους παρέχουν τις παρακάτω ειδικότητες, έχοντας μια ολοκληρωμένη θεραπευτική πρόταση:


 • Φυσιοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Ειδική παιδαγωγό
 • Παιδοψυχολόγο
 • Συμβουλευτική γονέων

 

Η θεραπευτική ομάδα αφιερώνει ιδιαίτερο χρόνο εβδομαδιαίως συζητώντας για την θεραπευτική προσέγγιση των παιδιών.

 

Τα Κέντρα Θεραπαιδία από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας τους παρέχουν τις παρακάτω ειδικότητες, έχοντας μια ολοκληρωμένη θεραπευτική πρόταση:

 • Φυσιοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Ειδική παιδαγωγό
 • Παιδοψυχολόγο
 • Συμβουλευτική γονέων

 

Η θεραπευτική ομάδα αφιερώνει ιδιαίτερο χρόνο εβδομαδιαίως συζητώντας για την θεραπευτική προσέγγιση των παιδιών.