Φωνολογικό test
Written by Administrator

Φωνολογικό Τεστ (Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής εξέλιξης των παιδιών):

Πρόκειται για ένα κλινικό εργαλείο διάγνωσης των προβλημάτων ομιλίας στην παιδική ηλικία όσο και για το σχεδιασμό προγραμμάτων αντιμετώπισης τους. Χορηγείται σε παιδιά άνω των 2,6 ετών.