Εγκεφαλική Παράλυση
Written by Administrator

Η παιδική εγκεφαλική παράλυση είναι μια σταθερή αλλά τροποποιήσιμη διαταραχή που οφείλεται σε μια εγκεφαλική βλάβη η οποία εγκαθίσταται πριν την νευρολογική ωρίμανση του εγκεφάλου.

Το κύριο σύμπτωμα , που μπορεί να διαγνωστεί πρώτο , είναι η καθυστέρηση της κινητικής εξέλιξης του βρέφους, όπου στον μεγαλύτερο αριθμό των περιπτώσεων συνυπάρχει με προβλήματα και σε άλλους τομείς ανάπτυξης, τα οποία μπορεί να μην είναι ευδιάκριτα από την αρχή , αλλά παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δόμηση της προσωπικότητας του παιδιού και του ενήλικα αργότερα. Τα προβλήματα αυτά αφορούν την αντίληψη και οργάνωση τόσο της κίνησης σε λειτουργία όσο και της εμπειρίας σε μάθηση και γνώση.

Μετά απ΄ όλα είναι φανερό το πόσο αναγκαία είναι η έγκαιρη διάγνωση ώστε η πρώιμη παρέμβαση στο πρόβλημα να εξασφαλίσει καλύτερη πρόγνωση.

Ωστόσο δεν αρκούν η έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη παρέμβαση όπου αυτά από μόνα τους δεν αρκούν για να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και δημιουργία ενός ατόμου με υγιή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα αν δεν αντιμετωπιστούν συνολικά και οργανωμένα όλες οι ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας που μέσα σε αυτή μεγαλώνει.

Αυτό που δεν πρέπει να παραβλέπει η ομάδα αποκατάστασης (ιατρός – θεραπευτές), η οικογένεια, το σχολείο, είναι το παιδί με κάποια προβλήματα δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από ένα παιδί σαν όλα τα άλλα, που όμως έχει ανάγκη από μια ιδιαίτερη φροντίδα και προσέγγιση. Τα πρώτα τρυφερά χρόνια της ζωής του μαζί με την κινητική εξέλιξη και την ανάπτυξη των γνωστικών του λειτουργιών, δομείται και ο ψυχισμός του που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά , αν όχι το σημαντικότερο, κριτήριο για την πρόγνωση της εξέλιξης του. Η εικόνα που σχηματίζει το παιδί για τον εαυτό του είναι η αφετηρία της κοινωνικοποίησης και ένταξης του αυριανού ενήλικα στο κοινωνικό σύνολο , όπου είναι ουσιαστικό μακροπρόθεσμος στόχος κάθε θεραπευτικής προσέγγισης.

Για να γίνει πραγματικότητα πρέπει η θεπαπευτική προσέγγιση να δίνει έμφαση στις ανάγκες του παιδιού και να του δίνει την ευκαιρία που χρειάζεται για ανεξαρτητοποίηση, κίνηση παιχνίδι και εξερεύνηση του κόσμου γύρω του.

dps 1179