ΑνΟμιΛο 4
Written by Administrator

Ανιχνευτικό τεστ διαταραχών ομιλίας και λόγου στην ηλικία των 4 ετών.

Ανιχνεύει σε παιδιά ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών:

  • Ελλείμματα στην αισθητηριακή, αντιληπτική και μνημονική λειτουργία
  • Καθυστέρηση ή διαταραχή της φωνολογικής ικανότητας (φωνολογία, κατάτμηση, ρυθμός)
  • διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας (λεξιλόγιο, μορφο – συντακτική δομή, σημασιολογία)
  • Διαταραχή της φωνής και του ρυθμού ομιλίας (πραγματολογία, προσαρμογή στον άλλον)
  • διαταραχή της φωνής και του ρυθμού ομιλίας (τραυλισμός). 
 1. ΑνΟμιλο 4 :Ανιχνευτικο τεστ διαταραχων ομιλιας και λογου στην ηλικια των 4  ετών . Ανιχνεύει σε παιδιά ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών ελλείμματα στην αισθητηριακή, αντιληπτική και μνημονική λειτουργία, καθυστέρηση ή διαταραχή της φωνολογικής ικανότητας (φωνολογία, κατάτμηση, ρυθμός), διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας (λεξιλόγιο, μορφο – συντακτική δομή, σημασιολογία). Διαταραχή της φωνής και του ρυθμού ομιλίας (πραγματολογία, προσαρμογή στον άλλον) και διαταραχή της φωνής και του ρυθμού ομιλίας (τραυλισμός).